Voor wie is de Davis® methode geschikt?

Voor iedereen met lees-, leer- of leefproblemen, kan de Davis methode een geschikte methode zijn. Om dit na te gaan beoordeel ik in de intake:
de motivatie van de cliƫnt, het doel voor de counseling en de bereidheid om anders met het probleem om te gaan en je eigen manier van leren te ontdekken.

Het ontstaan van lees-, leer- of leefproblemen

Verschillende denkwijzen:
Iedereen wordt geboren als beelddenker ( non-verbaal denken). Tot ons 4e levensjaar is dit de meest gebruikte manier waarop we denken, informatie onthouden en leren. Het taaldenken komt op gang, zodra een kind leert praten.
Op school komt een kind intensief in contact met taaldenken (verbaal denken) en schrijven. Dan gaat men er van uit, dat deze manier van denken vanzelf eigen wordt gemaakt. Er wordt geen aandacht geschonken aan de verschillende leer- en denkstijlen.

Kenmerken:

Voor een aantal kinderen komt het taal-denken niet, of nauwelijks op gang. Dan ontstaan er problemen, met lezen, letters, spelling, topografie of rekenen, of zelfs in gedrag. Vaak al op de basisschool maar in sommige gevallen ook pas bij het voortgezet onderwijs (vreemde talen, meer vakken met problemen). Dit probleem kan zich het hele leven verder blijven voortzetten, als er niets verandert aan de manier van waarnemen.


Hoe komt dat dan?

Als beelddenker zou je eigenlijk goed moeten leren, wat je eigen manier van leren is. Veelal maak je veel gebruik van zintuiglijke waarnemingen en slaat die op in beelden, geuren, gevoelens en kleuren. Je denkt en leert associatief en door te ervaren. En als je niet leert hoe je een goed beeld opbouwt en kunt onthouden, kun je de leerstof niet goed terugvertellen of opschrijven. Daardoor kunnen lees-, leer- en leefproblemen ontstaan.


Op school wil men een duidelijk helder antwoord op een vraag. Als je die niet kunt geven, word je onzeker. Je raakt een beetje in de war. Waarom snapt de leerkracht niet wat je bedoelt? Waarom kun je de woorden niet vinden om het te zeggen of op te schrijven? Vervolgens word je niet geholpen met je ongemakkelijke gevoel. En dan gebeurt het weer, en misschien ook bij een ander vak. Dan raak je steeds meer in de war. Blijkbaar kun je niet goed omgaan met de leerstof. En als dat zo almaar door gaat, word je misschien zo onrustig van binnen dat het wel naar buiten moet en ga je je anders gedragen. En dat geeft weer nieuwe problemen in de klas. En misschien ook met vrienden of thuis.

kinder-begeleiding