Wie is Ronald Davis?

En toen ontdekte hij dat zijn handschrift onleesbaar werd wanneer hij iets opschreef tijdens het beeldhouwen. Tot op dat moment was hij er vanuit gegaan, dat zijn dyslexie veroorzaakt werd door een hersenbeschadiging, maar dat kon geen wisselende dyslectische symptomen tot gevolg hebben. Blijkbaar stelde hij zijn hersenen anders in wanneer hij creatief bezig was. Hierdoor kwam hij op het idee, dat hij wel iets aan zijn dyslexie kon doen, want als hij zijn handschrift kon verbeteren onder bepaalde omstandigheden, gold dat misschien ook voor lezen.

Oriëntatie - desoriëntatie

Gaandeweg ontdekte hij de patronen in zijn eigen waarnemingsvermogen en datgene wat hij vervolgens oriëntatie is gaan noemen. Toen hij besefte dat het daar mee te maken had en dat hij dus moest zorgen dat de desoriëntatie verdween, lukte het hem opeens wel om een boek te lezen. Het had op zijn hele welbevinden een enorme impact. En hij voelde zich voor het eerst echt mens onder de mensen. Het begin van de Davis® Oriëntatie Counseling was ontstaan.


Meer weten?

Ronald Davis heeft twee boeken geschreven waarin hij uitleg geeft over de Davis Methode. Klik hier voor meer informatie over zijn boeken.

Over Davis
kinder-begeleiding