Meer weten?

Ronald Davis heeft twee boeken geschreven waarin hij uitleg geeft over de Davis Methode.

dyslexie
leesprobleem

Hersenen, verdeeld in twee helften

Als een kind geboren wordt, is het alleen in staat om in beelden te denken. Ook wel non-verbaal denken of rechts georiënteerd denken genoemd. Tussen het derde en negende levensjaar ontwikkelt zich het verbale denken, ook wel woorddenken of links georiënteerd denken genoemd. Dit verbale denken, gaat echter niet bij iedereen gelijk op en sommige mensen blijven voornamelijk in beelden denken, zijn creatief, zintuiglijk, gevoelig en intuïtief.

De huidige schoolmethodes

Deze zijn voornamelijk gebaseerd op verbaal denken. Gebruiken veel woorden, bevatten veel leesstof en zijn uit details opgebouwd. Deze methodes houden zich niet bezig met de verschillende denkstijlen. Ze gaan ervan uit dat iedereen vanzelf leert hoe hij iets onthoudt of hoe hij denkt en leert. En als iemand’s denkstijl niet past bij deze methodes, kunnen lees- of leerproblemen ontstaan. Dat kan variëren van problemen met lezen, spellen, rekenen, leren van talen, wiskunde en zelfs tot ongewenst gedrag.Ronald Davis laat ons in zijn methode terugkomen bij de capaciteiten en mogelijkheden die een rechtsdenkend individu heeft. Hij noemt het kunnen beelddenken een Gave. Een beelddenker is een creatieve denker en kan complexe situaties in één oogopslag overzien en met verrassende oplossingen te komen. En via de Davis Methode kan iemand zijn manier van denken zelf leren gebruiken, om zo zijn problemen om te zetten in mogelijkheden.


Links:

 
kinder-begeleiding