Helder? Opgelost!

Is een praktijk voor individuele begeleiding, training en instructie van kinderen en volwassenen met lees-, leer- of leefproblemen.
Met behulp van een Davis® Counseling leer je weer om te gaan met en te vertrouwen op je eigen capaciteiten en kwaliteiten. Je krijgt weer inzicht in en krijgt weer grip op je eigen manier van leren en je gedrag.


Wat is de Davis® methode?

De Davis methode is ontwikkeld door Ronald Davis, en gaat uit van de capaciteiten en mogelijkheden van de denkwijze van de persoon. Mensen met problemen als dyslexie, dyscalculie, AD(H)D en andere lees-, leer- en leefproblemen zijn sterk in beelddenken. De waarneming wordt verbeterd, zodat de informatie via de zintuigen (horen, zien, voelen) op een juiste manier kan worden verwerkt in de hersenen. Deze methode is zowel geschikt voor schoolgaande kinderen, studenten, als voor volwassenen.


Wie is Ronald Davis?

Ron Davis, Auteur van De Gave van Dyslexie en De Gave van Leren groeide op als een Kanner’s baby, wat tegenwoordig een autistisch kind genoemd zou worden. Ook al faalde hij hopeloos in het schoolsysteem, hij volgde later technische cursussen en werd een succesvol ingenieur, zakenman en artiest. Hij kon tot zijn 38ste niet lezen en lees meer...


logo
Davis®, Davis Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, en Davis Orientation Counseling® mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door de Davis Dyslexia Association International
 
kinder-begeleiding