Welke Problemen kan Helder? Opgelost! aanpakken?


Dyscalculie

Dyscalculie is een rekenstoornis die soms samengaat met nog een aantal andere problemen zoals; slecht geheugen, moeite met klokkijken, gebrek aan logisch inzicht en moeite met ruimtelijk inzicht.

Vaak hoor je dat kinderen moeite hebben met het automatiseren van bv. de tafels, of juist met deelsommen.


Bij dyscalculie kan een kind bij het leren van cijfers of rekensymbolen ( +, −, x, : en = ) problemen ondervinden. De symbolen zelf zijn betekenisloos. Sommige kinderen hebben grote problemen om ze toch te doorgronden. Dan zie je, dat het kind cijfers omdraait (47 zegt en 74 schrijft) of de tafels maar niet onder de knie krijgt.


Soms beginnen de problemen pas later, bij wiskunde, als het kind helemaal moet uitschrijven hoe hij bij de oplossing is gekomen. Het kind heeft dan snel het antwoord, maar weet niet hoe hij daarbij gekomen is. De waarneming bij cijfers, de tafels of de symbolen wordt verstoord, doordat het kind verward raakt. De interne verwerking van informatie vertekent, en het kind kan de som niet meer duidelijk ontcijferen en stagneert het rekenen.


Werkwijze bij dyscalculie:

Eerst wordt de waarneming gecorrigeerd. Dan gaan we stap voor stap kijken of alle onderliggende begrippen (die nodig zijn om te kunnen rekenen) goed ge├»nternaliseerd zijn. Deze worden zodanig uitgewerkt, dat de cli├źnt zich die helemaal eigen maakt.

Deze begrippen omvatten onder andere: verandering, oorzaak, gevolg, orde en wanorde, ordenen.


Daarna beginnen we met het rekengedeelte van de counseling. Hierbij werken we het begrip van wat rekenen nou eigenlijk is, uit. Dat doen we met behulp van klei en een honderd veld van balletjes. Pas als het kind helemaal begrijpt wat optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen is, wordt het rekenen op papier uitgewerkt.

Ook bij problemen met wiskunde, maken we gebruik van de systematisch manier van uitleggen, om een kind de stof weer helemaal te laten beheersen en een eigen manier van denken weer te leren gebruiken.


<< Terug
 
kinder-begeleiding