Welke Problemen kan Helder? Opgelost! aanpakken?


PDD-NOS

PDD-NOS heeft een breed spectrum van symptomen. De diagnose wordt gesteld door de combinatie van gegevens van ouders, leerkrachten en bevindingen van diverse deskundigen.


De problemen die het kind, zijn ouders en school ondervinden zijn zeer divers. Het kind heeft vaak wel een gevoel dat het anders is dan andere kinderen en van daaruit kan een doel voor een counseling gesteld worden. Dat kan een leerprobleem of een leefprobleem zijn.


Werkwijze bij PDD-NOS

Bij PDD-NOS leert het kind eerst goed vat te krijgen op zijn waarneming. Dan kan begonnen worden met het realiseren van het doel van het kind. Afhankelijk van dat doel kan de counseling 5 tot 7 dagen in beslag nemen. En soms worden er daarna thuis nog enkele dingen uitgewerkt. Hierbij maken we gebruik van het inzicht in eigen gedrag en reageren, door een aantal begrippen goed uit te werken in klei. Dingen als Oorzaak – gevolg - consequentie zijn begrippen die niet geĂ¯nternaliseerd zijn bij deze kinderen. Door de waarneming te corrigeren, kunnen deze belangrijke concepten wel eigen gemaakt worden.


Mochten er andere problemen zijn, dyslexie, ADHD of dyscalculie, dan kunnen die ook in de counseling worden meegenomen


<< Terug
 
kinder-begeleiding