Welke Problemen kan Helder? Opgelost! aanpakken?


Dyslexie

Bij dyslexie kan een kind al bij het leren van de letters problemen ondervinden. De symbolen zelf zijn betekenisloos. Sommige kinderen hebben grote moeite om het lezen te doorgronden. Dan zie je soms dat het kind letters omdraait, in spiegelschrift schrijft, of helemaal met tegenzin aan lezen begint. Er kunnen dan ook problemen ontstaan bij de redactie sommen (sommen met een verhaaltje erbij).

Soms beginnen de problemen pas later, als er grotere stukken teksten gelezen moeten worden. Of zelfs pas op het voortgezet onderwijs, met de vreemde talen.


Wat er gebeurt, is dat de waarneming bij letters of bij lezen de informatie vertekend. Je kunt dat horen als een kind tijdens het voorlezen, radend leest of andere woorden opleest dan er staan. Er wordt niet meer helder waargenomen, wat de ogen in de werkelijkheid zien. Hierdoor kan nieuwe informatie ook niet goed worden verwerkt en stagneert het lezen. Ook kan het zo zijn dat een kind van nature een sterke beelddenker is en tijdens het lezen eigenlijk de tekst meteen “wil” omzetten in een mentaal beeld. Bij woordjes als: de, het, hebben, op, een, is echter voor dit kind geen plaatje beschikbaar. De rest van de tekst wordt als losse beelden opgeslagen en van volledig tekstbegrip is geen sprake. Teksten lezen wordt dan een verwarrend gebeuren.


Werkwijze bij dyslexie:

Door eerst de waarneming te corrigeren, kan duidelijk worden welke onderdelen van lezen bij het kind problemen opleveren of helemaal niet zijn binnengekomen. Van daaruit wordt bekeken welke vaardigheden moeten worden aangeleerd. Tijdens de counseling, krijgen begeleiders van het kind instructie, hoe ze het kind verder kunnen helpen met de ontbrekende kennis verder opbouwen. Als die eenmaal is ingehaald, zal het kind steeds gemakkelijker zijn eigen manier van denken kunnen gebruiken om geschreven taal te begrijpen.

Ook bij NLD kan een kind, op deze manier, geholpen worden om geschreven tekst te ontcijferen en te verwerken.


<< Terug
 
kinder-begeleiding